Team Archeologie Haarlem

Overal waar gebouwd wordt of waar wegen worden aangelegd, wordt gewerkt in de bodem. Daardoor kunnen archeologische resten in de bodem beschadigd raken of vernietigd worden. Daarom moet er voor er gebouwd gaat worden eerst worden onderzocht of er archeologische resten aanwezig zijn.

Zijn die er, en ze zijn geschikt voor onderzoek, dan moeten ze worden opgegraven. Of ze worden ter plaatse beschermd tegen beschadiging. Door de Erfgoedwet moet de gemeente zorgen voor het archeologisch erfgoed. Haarlem is rijk aan archeologische bodemvondsten. Haarlem heeft een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. De gemeente Haarlem heeft een stadsarcheoloog en een archeologisch team. Zij voeren het archeologisch beleid uit en doen archeologisch onderzoek. Alle kennis die door onderzoek over Haarlem naar boven komt, wordt vastgelegd in archeologische rapporten en boeken. De vondsten en gegevens worden bewaard in het gemeentelijk archeologisch depot en zijn in het Archeologisch Museum Haarlem voor iedereen te zien. Hoe archeologisch onderzoek in zijn werk gaat wordt in het museum stap voor stap uitgelegd.

Wilt u meer weten over wet-en regelgeving archeologie, ga dan naar deze archeologie pagina van de gemeente Haarlem.   

Wie werken er bij Archeologie Haarlem?
 
Anja van Zalinge – Stadsarcheoloog: beleid, advies en publieksbereik
Paul van Kempen – Archeoloog: vergunningen, beleid en advies
Tim Hogendijk- Archeoloog: vergunningen, beleid en uitwerken onderzoek
Loes Fialho - Depotbeheerder
Mieke de Leeuw - Conservator/Restaurator en assistent depot
Marjolein van den Dries – Archeoloog: coördinator educatie en publieksbegeleiding, Archeologisch Museum Haarlem    

 

Contact

Bureau Archeologie Haarlem
Postadres:

Archeologie Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Telefoon: 023 5115030

Bezoekadres (alleen op afspraak)
Bakenesserkerk
Vrouwenstraat 12
2011 JV Haarlem