Educatie

Kinderen centraal
Het Archeologisch Museum Haarlem heeft veel aandacht voor kinderen. Onze piramidevitrines zijn zo laag dat ook zij alles kunnen zien. De voorwerpen prikkelen de verbeelding van kinderen; het is dan ook niet moeilijk om nieuwsgierig te worden naar geschiedenis en archeologie. Er is veel te doen voor de kleine, individuele museumbezoekers. Zo is er een ‘kinderhoek’ met speur-en doe-opdrachten, een miniopgraving waar kinderen zelf kunnen opgraven en een digitaal archeologisch graafspel op de computer.

Schoolklassen
Voor schoolklassen zijn er verschillende projecten. Er is ondersteunend lesmateriaal dat op scholen gebruikt kan worden, ter voorbereiding op het museumbezoek en/of in het geschiedenis onderwijs.

Museumles
Een museumles bestaat uit een introductie over archeologie en het werk van archeologen en het museum door de museumdocent. Deze introductie wordt centraal gegeven bij de opgravingsreconstructie. Daarna gaan de leerlingen in groepjes uiteen om opdrachten te maken. Hiervoor is een standaard pakket aanwezig met opdrachten en vragen door het hele museum. Maar op aanvraag kan ook invulling worden gegeven aan een specifiek thema (aansluitend op lessen in de klas). 

Doelgroep
Er zijn standaard museumlessen voor het primair onderwijs beschikbaar (groep 3 tot en met 8). Voor het voortgezet onderwijs is een les over beerputten en aardewerkdeterminatie beschikbaar. 

Data, tijden en kosten
Een schoolbezoek vindt altijd plaats buiten openingstijden van het museum: op maandag en dinsdag tussen 9:30-16:30 en woensdag tussen 9:30-12:30. Andere tijden in overleg. Een aanvraag voor een museumles dient minimaal twee weken van te voren doorgeven te worden. De kosten voor een schoolbezoek varieren en worden in overleg met de conservator bepaald. 

 

Leskist: een koffer vol scherven
Wij verwijzen u door naar deze website voor de leskist 'een koffer vol scherven' . Hier kunt u de werkbladen downloaden. 

 

Nieuw: de spreekbeurtkit:
Geef je een spreekbeurt op school over archeologie en ben je opzoek naar informatie? Dan kan je bij ons de spreekbeurtkit lenen. In deze kist zitten echte archeologische vondsten (aardewerk, vuursteen) die je kunt gebruikten bij je verhaal en laten zien aan je klasgenootjes. Aanraken mag! Lenen is gratis, wel ruim van te voren even contact opnemen om de kit te reserveren!  

 

Meer informatie
Voor meer informatie over educatieprojecten, de leskist, spreekbeurtkit en of het (voorlopig) reserveren van een datum, kunt u contact opnemen met Marjolein van den Dries, T (023) 511 5031  E mvddries@haarlem.nl
Project ErfgoedEducatie Haarlem: Wie wat bewaart, heeft wat! & Stappen in de stad 
Het Archeologisch Musuem werkt samen met acht andere Haarlemse erfgoedinstellingen en musea w onder de naam ErfgoedEducatie Haarlem (EEH). Er zijn twee erfgoedbrede programma's ontwikkeld.

Erfgoedproject ‘Wie wat bewaart, heeft wat!’
Doelgroep: leerlingen van het basisonderwijs

Doel: kennis maken met diverse instellingen die ons cultureel erfgoed beheren, behouden en toegankelijk maken. Denk daarbij aan archeologie, monumenten, een historische vereniging, een stadsarchief, een bibliotheek en musea (historisch en kunst). Het project wil vooral interesse opwekken voor het verleden en leerlingen bewust maken van het belang van het bewaren ervan.

Programma: elke instelling heeft voor een andere invalshoek gekozen en deze afgestemd op één van de acht groepen in het basisonderwijs. Op deze manier is een doorlopende leerlijn tot stand gekomen. Bij de ontwikkeling van het totaalprogramma is goed naar leerkrachten uit het basisonderwijs geluisterd. Er is rekening gehouden met variëteit en kerndoelen. Ook is gezorgd voor aansluiting bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de verschillende leeftijden.

Meer informatie: en het boeken van de leskist gaat via de website Wie wat bewaart heeft wat.


App: Stappen in de Stad
Doelgroep: leerlingen van groep acht en de brugklas voortgezetonderwijs.

Doel: met smartphone gaan de leerlingen zelfstandig op onderzoek uit in de stad Haarlem, komen in aanraking met het cultureel erfgoed en doen spelenderwijs mediawijsheid op.

Programma: drie Haarlemse legenden worden ontrafeld: de verovering van Damiate (Egypte), de vermeende uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz Coster, en het geheime gangenstelsel onder de belangrijkste gebouwen van Haarlem. De leerlingen onderzoeken één van deze legenden om een antwoord te vinden op de vraag of ze waar zijn of niet. Tenslotte verwerken ze deze informatie in een eindpresentatie.

Meer informatie: en het boeken van de app gaat via de website Stappen in de Stad.


Contactpersoon educatie:
Marjolein van den Dries, T (023) 511 5031  E mvddries@haarlem.nl

 

*indien aanwezig