Schoolbreed programma Wie wat bewaart heeft wat

Project ErfgoedEducatie Haarlem: Wie wat bewaart, heeft wat! & Stappen in de stad 
Het Archeologisch Musuem werkt samen met acht andere Haarlemse erfgoedinstellingen en musea  onder de naam ErfgoedEducatie Haarlem (EEH). Er zijn twee erfgoedbrede programma's ontwikkeld.: Wie wat bewaart heeft wat en Stappen in de stad.

Erfgoedproject ‘Wie wat bewaart, heeft wat!’
Doelgroep: leerlingen van het basisonderwijs

Doel: kennis maken met diverse instellingen die ons cultureel erfgoed beheren, behouden en toegankelijk maken. Denk daarbij aan archeologie, monumenten, een historische vereniging, een stadsarchief, een bibliotheek en musea (historisch en kunst). Het project wil vooral interesse opwekken voor het verleden en leerlingen bewust maken van het belang van het bewaren ervan.

Programma: elke instelling heeft voor een andere invalshoek gekozen en deze afgestemd op één van de acht groepen in het basisonderwijs. Op deze manier is een doorlopende leerlijn tot stand gekomen. Bij de ontwikkeling van het totaalprogramma is goed naar leerkrachten uit het basisonderwijs geluisterd. Er is rekening gehouden met variëteit en kerndoelen. Ook is gezorgd voor aansluiting bij de ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de verschillende leeftijden.

Meer informatie: en het boeken van de leskist gaat via de website Wie wat bewaart heeft wat.