Team Archeologie Haarlem

De gemeente Haarlem draagt al sinds lange tijd zorg voor het archeologisch erfgoed op haar grondgebied. In 1981 werd de eerste gemeentelijke archeoloog aangesteld. De zorg voor het Haarlemse bodemarchief heeft dus een lange traditie.
De medewerkers van Bureau Archeologie zijn werkzaam op diverse terreinen van archeologisch onderzoek. Graag stellen zij zich hier aan u voor om u iets te vertellen over het werk dat zij doen.

Anja van Zalinge - Stadsarcheoloog
Anja is afgestudeerd in de klassieke archeologie en de provinciaal Romeinse archeologie. Na jaren als veldarcheoloog gewerkt te hebben in binnen-en buitenland, werd zij respectievelijk rijksarcheoloog en provinciaal archeoloog. Maar wat is er mooier om als archeoloog én geboren en getogen Mug stadsarcheoloog van Haarlem te zijn? Nu is Anja verantwoordelijk voor het team archeologie, het archeologisch museum en het archeologiebeleid van de gemeente. Het werk is daardoor heel veelzijdig; van leiding geven, onderzoek doen en tentoonstellingen maken tot adviseren, voorlichten en schrijven over archeologie.

Paul van Kempen - Archeoloog
Afgestudeerd in de middeleeuwse archeologie en is Paul tevens specialist op het gebied van middeleeuwse kastelen. Na tien jaar bij een archeologisch bedrijf gewerkt te hebben is hij nu in dienst bij de gemeente Haarlem. Al het archeologisch onderzoek dat in Haarlem de afgelopen veertig jaar is uitgevoerd, en wordt uitgevoerd, brengt hij in beeld. Paul werkt de bevindingen verder uit en publiceert daarover. Ook adviseert hij collega’s, burgers en projectontwikkelaars over archeologisch onderzoek en controleert hij archeologische uitvoerders.

Loes Fialho - Depotbeheerder
Loes beheert sinds 1997 het gemeentelijk archeologisch depot. In het depot komen alle vondsten en gegevens terecht die uit archeologisch onderzoek zijn voortgekomen. Dat archeologisch onderzoek is vooral archeologisch veldwerk, maar kan net zo goed onderzoek zijn dat binnenshuis wordt gedaan. Tot haar taak behoort: het controleren, registreren en documenteren van de vondsten. Ook zorgt zij ervoor dat de depotruimte in de juiste conditie is voor het behoud van alle vondsten, zowel de kwetsbare als bot, hout en leer als de minder kwetsbare vondsten zoals aardewerk en steen.

Mieke de Leeuw - Conservator/Restaurator
In haar beginperiode, begin jaren tachtig, was Mieke vooral buiten in het veld bezig met opgravingen en met het verwerken van de vondsten. Vandaag de dag conserveert en restaureert zij aardewerk, metaal en hout. Zij maakt tekeningen op schaal van archeologische vondsten en bereidt grondmonsters voor om er zadenonderzoek op te kunnen laten uitvoeren. Voor tentoonstelingen in het archeologisch museum of andere exposities vervaardigt zij replica’s en maquettes.
 
Marjolein van den Dries - Archeoloog -conservator archeologisch museum
Marjolein heeft in Leiden archeologie gestudeerd en is afgestudeerd in de richting Prehistorie. Tijdens en na haar afstuderen heeft zij als publieksbegeleider in het Rijksmuseum van Oudheden gewerkt. Sindsdien heeft zij diverse banen in de Nederlandse archeologie gehad. Inmiddels is haar specialisatie het vertellen van het archeologisch verhaal aan het publiek, de combinatie tussen archeologie en communicatie. Dit kan op schrift (boekjes, folders, tekstborden), digitaal (website) en in actie (open dagen, rondleidingen, tentoonstellingen).

Bij Bureau Archeologie werkt zij als conservator van het museum. Een van haar belangrijkste taken is de educatie. Schoolklassen ontvangen, vertellen over archeologie en de historie van Haarlem. Natuurlijk doet zij dit niet alleen, samen met verschillende erfgoedinstellingen in Haarlem (erfgoedcoalitie), met haar collega’s en met de educatievrijwilligers in het museum. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het educatiemateriaal en programma's. Zij coordineert de vrijwilligers club van het musuem en is verantwoordelijk voor de PR en communicatie van het musuem.