Vrijwilligers

De vrijwilligers maken het verschil!

Telkens weer komen bij archeologische onderzoeken in de stad archeologische sporen en vondsten aan het licht. De archeologen van de gemeente Haarlem onderzoeken deze vondsten, conserveren ze en bewaren ze in het archeologisch depot. Dankzij de tentoonstellingsruimte van het depot, het Archeologisch Museum Haarlem, kan dit archeologisch erfgoed aan het publiek worden getoond.
Het museum is gratis toegankelijk en opengesteld op woensdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur.
Jaarlijks ontvangt het museum rond de 20.000 bezoekers.

Dankzij een enthousiast en toegewijd team van vrijwilligers kan het Archeologisch Museum Haarlem bestaan. Vrijwilligers zorgen ervoor dat het museum in de kelder van de Vleeshal vijf dagen per week (gratis!) geopend is voor het publiek.

Naast dit gastheer/gastvrouwschap kunnen de vrijwilligers helpen bij het voorbereiden van tentoonstellingen, bij educatieve projecten en onderhouden ze contact met de media. De vrijwilligers zijn geen archeologen. Toch zijn ze niet helemaal ondeskundig en kunnen zij de museumbezoekers heel goed te woord staan. De stadsarcheoloog houdt de vrijwilligers steeds op de hoogte van archeologische ontwikkelingen en ze krijgen tekst en uitleg over nieuwe tentoonstellingen en kunnen de lezingen bijwonen over archeologie. Af en toe is er voor de vrijwilligers een excursie naar een archeologische locatie.