Wet- en Regelgeving

Het Archeologisch Museum is onderdeel van de Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem.
Wilt u meer weten over het Haarlemse archeologiebeleid, de wet- en regelgeving en het hoe en wat van archeologisch onderzoek?
Kijk op de website van de gemeente Haarlem voor stappenplannen, tips, downloads en adressen die te maken hebben met het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek.